ĐIỀU TRỊ MỆT MỎI MÃN TÍNH BẰNG TẾ BÀO GỐC Tổng quan về hội chứng mệt mỏi mãn tính Hội chứng mệt mỏi mãn tính (Chronic fatigue syndrome – CFS) còn được gọi là hội chứng mệt mỏi kinh niên (Myalgic encephalomyelitis – ME) ảnh hưởng đến khoảng 2,5 triệu người Mỹ và 250.000 người trưởng…