ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG BẰNG TẾ BÀO GỐC Điều trị rối loạn cương dương bằng tế bào gốc Rối loạn cương dương (ED) là một vấn đề sức khỏe ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của nam giới và đối tác của họ. Chỉ riêng ở Hoa Kỳ, ước tính…